Επικοινωνία

Ευχαριστίες

Οι δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον κύριο Νικόλα Σμαλιό για την ευγενική παραχώρηση μερικών πανέμορφων φωτογραφιών της Καλύμνου που διαθέτει στη συλλογή του.